Tuesday, July 31, 2012

കൂട്ടിക്കൊടുപ്പ്അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി മുല്ലപ്പൂ ചൂടി
പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ലോഡ്ജിലെ
പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു മുറിയിലേക്ക്
ഭയത്തോടെ കടക്കുന്നു, ഒരു വേശ്യ.

അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി മുല്ലപ്പൂ ചൂടി
പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലെ
പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു മുറിയിലേക്ക്
ഭയത്തോടെ കടക്കുന്നു, ഒരു വധു.

1 comment: